Sau gần 1 năm, Bộ Tài chính bội chi ngân sách gần 109.000 tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, sau 11 tháng đầu năm 2020, tình hình thu và chi Ngân sách Nhà nước của Việt Nam đã đạt khoảng 108,94 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước tính đạt khoảng 89,2 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, sau gần 11 tháng, luỹ kế thu ngân sách nhà nước đạt 1.260,9 tỷ đồng, tương đương 83,4% dự toán, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa 11 tháng đạt khoảng 1.067 tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Nếu tính toán kỹ càng trên từng khoản thu thì từ dầu thô có mức cao nhất, đạt khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 89,5% dự toán và giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2019. Mức thu cân đối đạt được từ hoạt động nhập khẩu luỹ kế thu trong 11 tháng đạt khoảng 161,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 77,6% dự toán và giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với chi ngân sách, luỹ kế chi trong 11 tháng đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 78,4% dự toán và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Chi đầu tư phát triển đạt khoảng 71,4% dự toán.

Tổng kết lại, mặc dù còn một tháng nữa mới kết thúc năm 2020 nhưng Ngân sách Nhà nước đã bội chi khoảng 108,7 nghìn tỷ đồng.

Phần lớn trong số này được chi cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

Nguồn ngân sách của TW đã sử dụng hơn 4,54 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cũng như dịch tả lợn của Châu Phi. Trong số đó, hỗ trợ 9 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai và các tỉnh phía Bắc khác do mưa đá, dông lốc số tiền lên tới 1,63 nghìn tỷ đồng.