Năng lực tài chính doanh nghiệp không cân xứng với lãi suất trái phiếu

Báo cáo dữ liệu của FiinRating liên quan tới 71 công ty bất động sản phát hành trái phiếu trong 9 tháng đầu năm 2020 cho thấy, chỉ tiêu Debt/EBITDA đã tăng 7,11 lần so với mức 4,68 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số này đã phần nào cho thấy khả năng thanh toán nợ phát sinh của doanh nghiệp, được các công ty xếp hạng tín nhiệm sử dụng, qua đó đánh giá được sử rủi ro vỡ nợ của tổ chức phát hành. Hiện tại, thị trường cũng đang thiếu đi những tiêu chuẩn để đánh giá, từ đó hỗ trợ quyết định đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp đang cho thấy những báo cáo tài chính ảm đảm cùng với sự mất cân bằng giữa năng lực tính dụng của nhà phát hành cùng lãi suất trái phiếu ở trên thị trường.

Đa phần các doanh nghiệp bất động sản đang huy động trái phiếu với mức lãi suất đạt từ 10-12%/năm. Thế nhưng, tình hình tài chính của doanh nghiệp này lại khác nhau và được xếp hạng theo thứ tự từ Aa (rất tốt) đến Caa (Rất yếu). Nhiều doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu lại đang cho thấy được vốn với mức lãi suất tương đương nhau cùng với doanh nghiệp có năng lực tài chính khá tốt.

Đặc biệt, khối bất động sản đang cho thấy khả năng huy động vốn qua trái phiếu mạnh nhất trong thời gian qua. Với mức lãi suất đưa ra ở mức tương đối cao, thế nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng có nhiều công ty đã bị mất khả năng thanh toán lợi nhuận cho các nhà đầu tư.