Vietravel Airlines đủ điều kiện kinh doanh

Dưới chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục hàng không Việt Nam đã tiến hành thanh tra và kết luận rằng Vietravel Airlines đáp ứng đầy đủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm cả vấn đề về vốn.

Cụ thể, Vietrave Airlines đã thực hiện nộp bản chính Giấy xác nhận phong toả tài khoản thanh toán ngày 29/6/2020 của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với số tiền là 700 tỉ đồng. Về năng lực tài chính, chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông (Công ty Vietravel) đã có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không có xác nhận vốn được phong toả trong thời gian hồ sơ đang được thẩm định.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, các cơ quan quản lý sẽ có nhiệm vụ bảo đảm công tác giám sát việc duy trì vốn pháp định theo đúng quy định. Trong đó, việc đánh giá năng lực tài chính của chủ sở hữu đang không nằm trong quy định cần xem xét. Chính vì vậy, Cục hàng không kết luận rằng công ty này hoàn toàn đủ điều kiện để nhận được giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định.

Mặc dù vậy, kể cả khi đã được cấp giấy phép, Vietravel Airlines vẫn chưa được phép cất cánh mà phải được phê duyệt Chương trình an ninh hàng không do Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn.

Theo đó, đối với lĩnh vực an toàn hàng không, hãng chỉ được khai thác vận chuyển hàng không bằng máy bay thuê không có tổ bay và chỉ được thực hiện sau khi Cục hàng không thông qua Giấy chứng nhận Nhà khai thác tàu bay. Quá trình này có thể kéo dài thêm một vài tháng tới và dự kiến đến đầu năm 2021, Vietravel Airlines mới có thể đi vào khai thác chính thức.