Đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu giữa Singapore và Philippines trong lĩnh vực tài chính

Theo thoả thuận mới nhất giữa Ngân hàng TW Singapore (MAS) và Ngân hàng TW Philippines (BSP) sẽ cùng nhau phối hợp để giải quyết vấn đề chia sẻ và kết nối dữ liệu.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phát triển dịch vụ tài chính để đổi mới sáng tạo.

Hai bên sẽ cùng nhau hợp tác để phát hiện các hoạt động rửa tiền của các tổ chức khủng bố cũng như thao túng tài chính…Song song với đó, tính di động của dữ liệu cũng sẽ góp phần chống lại các cuộc tấn công mạng, thông qua đó hỗ trợ việc đánh giá và kiểm soát lại các mối nguy cơ rủi ro có thể xảy ra ở trên khắp thế giới.

Hai ngân hàng quốc gia đều đang tập trung thúc đẩy áp dụng, thực thi các chính sách cùng quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho ba mục tiêu liên quan tới hoạt động của ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền, cụ thể:

– Các bên được quyền chuyển dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân qua biên giới dưới các phương tiện điện tử thuộc phạm vi kinh doanh đã được quy định trong giấy phép hay đăng ký kinh doanh.

– Địa điểm, vị trí mà các ngân hàng này có khả năng xử lý hay lữu trữ dữ liệu đều không bị giới hạn với các quyền truy cập đầy đủ và kịp thời, từ đó dễ dàng thực hiện nhiệm vụ quản lý cũng như giám sát hiệu quả hơn.

Được biết, tuyên bố này không có sự ràng buộc về mặt pháp lý đồng thời không hạn chế MAS và BSP áp dụng hay kéo dài các biện pháp để bảo vệ thông tin và quyền riêng tư cá nhân.